HỆ THỐNG GAS 6 BÌNH

Giá: Liên hệ

– Ống gom chính bằng thép đúc Ø34
– 06 dây gas mềm kết nối 06 bình có 06 khoá riêng biệt
– 02 khoá chính cho 2 nhánh bình
– 02 đồng hồ báo áp cho 2 nhánh bình
– Van điều áp tổng, đồng hồ báo áp đường ống
– 01 khoá cho 06 bình

Giá: Liên hệ
0973488618