HỆ THỐNG GAS 4 BÌNH

Giá: Liên hệ

– Ống gom chính bằng thép đúc Ø34
– 04 dây gas mềm kết nối 04 bình có 04 khoá riêng biệt
– 02 khoá chính cho 2 nhánh bình
– 02 đồng hồ báo áp cho 2 nhánh bình
– Van điều áp tổng, đồng hồ báo áp đường ống
– 01 khoá cho 04 bình

Giá: Liên hệ
0973488618